Проекттер
Кадам Инициативасы

КАДАМ – аялдарга жардам берүү программасы

Биз тараптан көрсөтүлгөн колдоо жана камкордук адамдарга жакырчылыксыз жана зордуксуз турмуш туурасындагы кыялын ишке ашырууга жардамдашат деп ишенебиз!


Үмүт апасы экөө Чоң-Кемин өрөөнүндө жашайт. Алардын негизги кирешеси – картошка. Эрте жазда картошка эгип, күзүндө анын түшүмүн жыйнап алышат. Алар жыл бою жашай турган чакталуу кирешени алыш үчүн бир жыл бою талыкпай эмгектенишет. Жайкысын киреше болбогондуктан, кошумча каражат табыш максатында тоодон дары чөптөрдү чогултушат. Мындай аракет бир аз киреше кошуп, жайкысын азык-түлүк менен өздөрүн камсыз кылууга мүмкүнчүк берет. Акыркы эки жылда Үмүт апасы  экөө ромашка жана календула -дары чөптөрүн өстүрүүгө өтүштү. Ал аракети күндөлүк турмушуна жөлөк болуп, азык-түлүк сатып алууга, мектепке даярданууга көмөктөшөт. Бирок, аларда дары чөптөрдү чогултуп, кургактыш үчүн керектүү жабдыктар жок. Ошого карабастан Үмүт апасы экөө мүңкүрөбөй ишин улантууда. Алардын азыркы максаты чөп кургатуучу аппаратка жетүү.

Жакырчылык – Кыргызстандагы эң маанилүү жана актуалдуу проблемалардын бири болуп саналат. Кыргызстандын үй чарбаларын изилдөөлөргө ылайык, калктын 40,8 % жакырчылыкта жашайт, алардын ичинен айыл жерлериндеги калктын 9,4 % абдан жакырчылыкта жашайт. Аялдар жетектеген үй-бүлөлөрдүн 53% жакыр үй-бүлө катары классификацияланат, алардын 15 % жакырчылыктын чегинде жашайт. Калктын көпчүлүк бөлүгү айыл жеринде жашайт (65%) Кыргызстандын жалпы калкынын 50,6% аялдар түзөт.


Жакырчылык аялдарга жана эркектерге, алардын социалдык статусуна, керектөөлөрүнө, потенциалына жана ден соолугуна ар кандай таасир этет. Кыргызстанда коомубузга күнү бүгүнкүгө чейин катуу таасирге ээ болгон салттарга жана эрежелерге ылайык, аялдар эркектерге караганда чектелген мүмкүнчүлүктөргө ээ. Бул маселе аял киши үйдө олтуруп, балдарга жана үй чарбасына караш керек деген диний көз караштар менен коштолот. Салтка айланган бул ролдор аялдардын билим алууда, иш тандоодо жана социалдык тармакта активдүүлүгүнө таасир этүүдө.


Айылдарда жашаган аялдар эркектерге караганда жумушсуздукка көп чалдыгат. Көпчүлүк учурда алардын эмгеги эркектердикине караганда аз төлөнөт. Аялдар үй чарбасын жүргүзүүгө, балдарга каралашууга 3,5 эсе көп убакыт коротуп, үй-бүлөгө акчалай киреше алып келбегендиктен, көптөгөн ресурстарга жетүү мүмкүнчүлүгүнө таасир этпей койбойт. Жакырчылыкта жашаган аялдар көпчүлүк учурда жер жана мурас сыяктуу маанилүү ресурстарга жетүү мүмкүнчүлүгө ээ эмес. Алар өз эмгеги үчүн акы албайт жана аны менен эсептешишпейт. Аялдар үйдө да, коомдо да чечим кабыл алууга дээрлик катышпайт. Аялдарга үй оокаты ашкере үйүлгөндүктөн, көчөдө өскөн балдардын саны улам көбөйүү көйгөйүнө шарт түзөт. Аялдардын жакырчылыгынын жана алардын мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелиши аялдар менен жаш кыздар өз үйлөрүн таштап, шаарга же башка районго иштеп кетишине түртөт, ал өз кезегинде аялдардын сойкулуктун таасирине туш келүү тобокелине учураткан ички миграцияга барып такалат.


Аялдар өзгөрмөлүү чөйрө шарттарына, анын ичинде өзүнүн экономикалык ишмердигинин өзгөрүшүнө кыйла ыңгайлашчаак келишет: алар чакан кооперативдерге жеңил киришип, өз ишмердигин өнүктүрүүгө кошумча каражаттарды тартууга (сатуу, кийиз буюмдарын ж.б. жасоо) кыйла ийкемдүү болушат. Микрокредит берүү кедейчиликти жоюунун ийгиликтүү жана популярдуу стратегиясына айланды. Азыркы учурда чакан насыя берүү системаларынын ишмердигине аялдар активдүү катышууда.


Эркайым Чоң-Алайда – негизги инфраструктурадан пайдалануу мүмкүнчүлүгү болбогон өлкөбүздүн эң алыскы райондорунун биринде жашайт. Бул жерде жылдын басымдуу бөлүгүндө аба ырайы абдан катаал келет. Жаз кеч келип, суук эрте түшкөндүктөн, вегетативдик мезгилди абдан кыскартат, өсүмдүктөрдү күзүндө үшүк алып кеткендиктен, жергиликтүү калктын дыйканчылык менен алектенишине тоскоолдук кылат. Ошондуктан Чоң-Алай өрөөнүнүн аялдары алектенген мал чарбачылыгы негизги киреше алып келет. Жыл бою аялдар тоо арасында жашап, мал кайтарат, үй-бүлөсү үчүн оокат таап, тиричилик кылышат. Эркайым товарды – эт, сүт жана жүндү сата турган айылдарга жана базарларга жетүүнүн жападан жалгыз учугу десек болчудай. Ал тоодо жашаган аялдарга барып, алардын азыктарын сатууга көмөктөшөт, аларга дары-дармек, азык-түлүк, кийим-кече жана башка тиричиликке керектүү буюмдарды жеткирип турат. Чоң-Алайдын аялдары кол менен ийрилген жүндөн көркөм буюмдарды токуганга маш. Жүндү иштетүү көп күчтү жана убакытты талап кылгандыгына карабастан, алар үчүн кошумча каражат табуунун ыкмасы. Аялдар Эркайымдын жардамы менен жасаган буюмдарын турмушуна керектүү азык-түлүккө алмаштырышат. Токуучу жана тытуучу аппараттар алардын турмушун кыйла жеңилдетип, аялдардын материалдык абалын өзгөртө алмак.

Күн өткөн сайын өз турмуш шартын жакшыртуу үчүн ишмердик жүргүзүү жана активдүүлүгүн көрсөтүү үчүн мүмкүнчүлүк издеген кедейчиликте жашаган аялдардын катары көбөйүүдө. Алар кооперативдерди, чакан ишканаларды жана микрокредиттик топторду түзүп, ага киришүүдө. Ошону менен катар кооперативдерге кирбей өз алдынча иштеген аялдар дагы арбын. Аялдар колу жеткен жаратылыш ресурстарын пайдаланып, дары чөптөрүн, жемиштерди, мөмөлөрдү чогултушат, продукцияны кайра иштетишип, чөптөрдү, тунмаларды, кыямдарды, дары чөптөрдөн, жемиштерден жана мөмөлөрдөн жасалган майларды сатып, өздөрүнүн материалдык абалын оңоп, тамактануу рационун жакшыртууда. Мунун бардыгы жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдаланууга, аялдардын жана жергиликтүү калктын турмушун жакшыртууга таасирин тийгизүүдө.


Программанын максаты:

РДФ жергиликтүү жамааттар менен тыгыз иштешип, аялдардын проблемаларына дагы көңүл бурат. Бул багыттын максаты уюмдардын жана жеке адамдардын көңүлүн алардын турмушуна буруу аркылуу алыскы райондордогу аялдардын жакырчылыгынын деңгээлин кыскартуу болуп саналат.


Программанын милдеттери төмөндөгүлөр:

– тартыш турмушта жашаган аялдарга жардам көрсөтүү жана ар кандай жол менен колдоо (техникалык каражаттар, мал, үрөн ж.б.)


– курчап турган чөйрөнү өнүктүрүүгө жана жаратылыш ресурстарын кайрадан рационалдуу пайдалануу.


Мөмө жана чөптөр Талас облусунун көптөгөн тартыш турмушта жашаган аялдардын жашоосун жакшыртууга көмөктөшүүдө. Көптөгөн аялдар туруктуу айлык акы албайт, эркектер менен бирдей дыйканчылык кылышат. Жакындан бери Талас облусунун аялдары дары чөптөр менен мөмөлөрдү чогулта башташты, аялдар ден соолук үчүн дарылык касиети бар, оорунун алдын алууга көмөктөшүүдө пайдаланылган, жакыр үй-бүлөлөрдө тамактануу рационунда кошумча витамин болуп саналган жапайы мөмөлөр менен жемиштерди анчалык көп эмес көлөмдө чогултууга ыкташып алышты.


Биз өлкөбүздүн түрдүү алыскы региондорунда жашаган жаматтар менен иш жүргүзөбүз. Биз турмушун жана материалдык жыргалчылыгын жакшыртууга бир аз гана колдоо керек экендигин, аларга мындай колдоо бүт турмушун жакшы жагына өзгөртүүгө болооруна ишеним берип, үмүт алып келгендиги туурасында түрдүү аялдардын көптөгөн таржымалдарын жакшы билебиз. Жакырчылыкта жашаган адамдарга, айрыкча аялдар менен балдарга жардам көрсөтүүгө даяр жана жөндөмдүү көптөгөн адамдар бар экендигин дагы билебиз. Көптөгөн аялдар, аялдар топтору бул же тигил ишмердикти кандайча жүргүзүү керектиги тууралуу маалыматы жана билими бар, экологиялык жактан таза продукция өндүрүүг ыкташкан, ийкемдүү жана түрдүү тренингдерден өткөн. Аларга зарыл нерсе -ишмердигине бир аз гана түрткү берүү керек.


Эгерде сиз биздин ишмердигибиздин бул багытына кызыксаңыз жана жакырчылыктын чегинде жашаган аялдар менен балдарга колдон келген жардам көрсөткүңүз келсе, РДФке кайрылсаңыз болот. Биз сиздерге иштешип жаткан бардык жамааттар жана үй-бүлөлөр жана Сиз кандай жардам көрсөтө алаарыңыз тууралуу бардык маалыматты тартуулайбыз. Биз Сизди жардамга жана колдоого муктаж үй-бүлөлөр же аялдар менен түздөн-түз байланыштырып коебуз.


Сиз РДФке кат жазып жана керектүү бардык маалыматтарды ала аласыздар болот: general@rdf.in.kg.