Жанылыктар

Тренинг “Жибек жолунун табылгыс мурастары: Кыргызстандагы идентивдуулук жана инвентаризация’’

14-майдан 17-майга чейин, торт кун ичинде, Бишкек шаарындагы “Golden Tulip” мейманканасында болгон “Жибек жолунун табылгыс мурастары: Кыргызстандагы идентивдуулук жана инвентаризация’’ аттуу тренинге изилдоочулор тобу, кол онорчулор, улуттук каада-салттын сактоочулары жана мамлекеттик кызматтын окулдору  катышышты. Тренинг Бириккен Уюштуруу Уюму тарабынан уюштурулуп, билим беруу, илим жана маданият, ЮНЕСКОнун Алматыдан Казахстанга, Кыргызстанга , Таджикистанга жана Озбекстанга болгон Кластердик уюму, Европа Союзунун финансылык колдоосунда ишке ашты.

Тренинг катышуучуларга ЮНЕСКОнун 2003-жылдагы Конвенсиясынан кененирээк маалымат алууга, материалдык эмес баалулуктардын ыкмаларын идентифдуу жана инвентардуу откоруунун турлорун билууго мумкунчулук берди. Сапаттуу видео жана турлорун билууго мумкунчулук берди. Сапаттуу видео жана сурот тартуу,карта тузуу боюнча мастер-класстар откорулду,топтор талаада иштоого жана процесске катышууга жана алынган жондомдорду тестирлоону жургузуп, 17- майга талаа иштеринин жыйынтыгын чыгарышып, Кыргыз Республикасы ЮНЕСКОнун маданий мурастарынын инвентаризациялоонун кичи долбоорун баштоого “жол” ачты. Катышуучулар тобу, жарым жыл ичинде, инвентирдик иштер боюнча биргелешип иш алып барышат жана Кыргыз Республикасынын тизмесине жаны элементтерди киргизууго болгон аракеттерин жумшашат.